ΚΛΕΙΣΤΌ

Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
Teethaid Στοματικ διλυμα
1/ 14

Teethaid Στοματικ διλυμα

Έκπτωση €32,00 EUR
€38,00 EUR
€70,00 EUR
αγόρασε περισσότερα πάρε περισσότερα
Αγοράστε 1 και κερδίστε 1 δωρεάν (2 φιάλες)
Αγοράστε 2 και κερδίστε 2 δωρεάν (4 φιάλες)
Αγοράστε 3 και κερδίστε 3 δωρεάν (6 φιάλες)
Ποσότητα
Απομένουν μόνο 998
Δωρεάν επιστροφές
με αντικαταβολή(COD)
 

Υγι δντια και δροσερ αναπνο!

Τα καθημεριν υπολεμματα τροφ στο στμα μα μπορον να οδηγσουν στον πολλαπλασιασμ διαφρων τπων βακτηρων και μικροοργανισμν στα μεσοδντια διαστματα και στο εσωτερικ τη στοματικ κοιλτητα.Αυτ μπορε να οδηγσει σε μια σειρ απ προβλματα στοματικ υγεα, πω κακοσμα του στματο, στοματικ λκη, κτρινα δντια, τερηδνα, πτρα, φλεγμον των ολων, αιμορραγα ολων και ευασθητα δντια.

Εν αυτ η κατσταση συνεχσει να επιδειννεται, αναπτσσεται κακοσμα του στματο, ουλτιδα και λλα προβλματα.Στη συνχεια, τα βακτρια επιτθενται στα ολα, προκαλντα αιμορραγα, πνο, ερυθρτητα και λλα προβλματα.Αν αυτ τα προβλματα δεν λυθον γκαιρα, τα στοματικ σα προβλματα θα γνουν ακμα πιο σοβαρ.

Η τερηδνα εναι αποτλεσμα βλβη στο σμλτο των δοντιν απ μικρβια που μπορον σταδιακ να εξαπλωθον στην οδοντνη και ακμη και στον πολφ.Αυτ μπορε να οδηγσει σε κακ αναπνο, πονδοντο, εθραυστα δντια και απλεια δοντιν.ταν εμφανζεται τερηδνα, εμφανζεται μια αλυσιδωτ αντδραση που επηρεζει επση τα φυσιολογικ δντια καθ τα μικρβια εξαπλνονται στα γρω δντια.

Εκχλισμα σκρδου:
Μπορε να σκοτσει διφορα βακτρια που προκαλον ασθνειε, ειδικ στελχη που εναι ανθεκτικ σε διφορα αντιβιοτικ.Ω εκ τοτου αναφρεται ω φυσικ αντιβιοτικ ευρο φσματο.Εναι κπω πτητικ και μπορε να διαχυθε στον ριζικ σωλνα.

Galla japonica:
Μπορε να αναστελει τα εναπομεναντα αναερβια βακτρια στον ριζικ σωλνα, να αναστλλει σημαντικ τον Enterococcus faecalis και την κολλητικ του ικαντητα, να αναστλλει τη δραστηριτητα του πριμου βιοφλμ Candida albicans και επση να εμποδζει του οδοντινικο πρου και να μεινει την πιθαντητα μλυνση στον ριζικ σωλνα.


Triphala:
Με τι αντιβακτηριακ, αντιφλεγμονδει και σχηματιστικ ρζε του, μπορε να σκοτσει τον Streptococcus mutans και να αναστελει τον σχηματισμ του βιοφλμ Streptococcus mutans, στε να αφαιρε αποτελεσματικ την οδοντικ πλκα και να προστατεει αποτελεσματικ τα κτταρα του ιστο των ολων απ τη βλβη των ελεθερων ριζν.

Γερμανικ χαμομλι:
Εναι εξαιρετικ για το ευασθητο δρμα καθ οι αντιφλεγμονδει και αντιαλλεργικ του ιδιτητε μπορον να καταπρανουν τα σπασμνα τριχοειδ αγγεα.Εναι λοιπν εξαιρετικ για την ανακοφιση των αιμορραγιν των ολων και των ευασθητων δοντιν.


Πρπολη:
Τα βιοενεργ φλαβονοειδ που περιχει μπορον να διεγερουν το σχηματισμ επανορθωτικ οδοντνη και να ανακουφσουν τη φλεγμον του πολφο.Μπορε να διεγερει αποτελεσματικ την αναγννηση των δοντιν.

Μενθλη:
Βοηθ στη μεωση του πνου, αποτρπει την ανπτυξη βακτηρων, μεινει τη φλεγμον, χαλαρνει του με και εναι πολ καλ στην ανακοφιση απ τον πονδοντο και τα ευασθητα δντια.

Το Teethaid Mouthwash εναι το πιο πρσφατο προν που χει πιστοποιηθε απ την Αμερικανικ Οδοντιατρικ νωση και συνιστται απ οδοντιτρου.Μπορε να λσει τλεια λα τα στοματικ προβλματα, συμπεριλαμβανομνη τη πτρα, τη κακοσμα του στματο, των πληγν, τη τερηδνα, τη αιμορραγα των ολων, των ευασθητων δοντιν, τη ουλτιδα, των χαλαρν δοντιν, τη περιοδονττιδα, των πρησμνων ολων, τη βλβη των δοντιν, τη απλεια δοντιν κ.λπ. Χωρπαρενργειε.Φτιαγμνο απ100% φυσικ βτανα.Κατλληλο για λου, συμπεριλαμβανομνων των παιδιν,των εφβων και των ηλικιωμνων.

Τα καλτερα χαρακτηριστικ του στοματικο διαλματο Teethaid!

  1. πιο λευκ δντια
  2. Εξαλεφει την κακοσμα του στματο
  3. Καταπρανει και προλαμβνει τα στοματικ λκη
  4. Αποτρπει την τερηδνα
  5. Αφαιρε την πτρα
  6. Διεγερει την εκ νου ανπτυξη των χαμνων δοντιν