ΚΛΕΙΣΤΌ

70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
70% OFF 💥Ultra nagy teljesítményű taktikai kábító toll 25,000 és 130dB hangos önvédelmi riasztás kulcstartó LED stroboszkópfénnyel
1/ 34

60% OFF💥Εξαιρετικά υψηλής απόδοσης τακτικό στυλό αναισθητοποίησης με στροβοσκόπιο LED 25.000 & 130dB Δυνατός συναγερμός αυτοάμυνας μπρελόκ μπρελόκ

Έκπτωση €75,00 EUR
€50,00 EUR
€125,00 EUR
προσιτό πακέτο
Ασημί + Μαύρο
Μπλε + γαλάζιο
Κόκκινο + Κόκκινο
Λευκό + Λευκό
Ροζ + Κυανό
Στυλό στροβοσκόπιο - Ασημί
Στυλό στροβοσκόπιο-Μπλε
Στυλό στροβοσκόπιο - Κόκκινο
Στυλό στροβοσκόπιο - Λευκό
Στυλό στροβοσκόπιο - Ροζ
Συναγερμός - Μαύρο
Συναγερμός - γαλάζιο
Συναγερμός - Κόκκινο
Συναγερμός - Λευκό
Συναγερμός - Κυανό
Ποσότητα
Απομένουν μόνο 9981
Δωρεάν επιστροφές
με αντικαταβολή(COD)

Σημερινή προσφορά: Όταν φτάσουμε τις 1000 πωληθείσες μονάδες, θα επανέλθουμε στην αρχική μας τιμή.

 • 😊Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα αγαθά που παραλάβατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εντός 30 ημερών.
 • ✈️Ναυτιλία>> Διαθέσιμη ταχεία αποστολή σε όλο τον κόσμο.
 • 🏆Επιστροφές>> Η μερική ή πλήρης επιστροφή χρημάτων εξαρτάται από την κατάσταση.
 • Χρόνος χειρισμού>> Στείλτε το συντομότερο δυνατό μετά την πληρωμή.

🔥2385 πωλήθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες🔥
🔥Το 99,3% των κριτικών συνιστά αυτό το προϊόν🔥

Η ειδική εκδήλωση αυτής της εβδομάδας: Τυχαία επιλεγμένοι 50 τυχεροί πελάτες για να πάρουν το διπλάσιο προϊόν παραγγελίας κάθε μέρα. Θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούμε να θυμηθείτε να ελέγξετε, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας❤️

⚡ ΔΥΝΑΤΗ ΑΥΤΟΥΜΥΝΑ : Μια δοκιμαστική βολή με το στυλό αναισθητοποίησης στον αέρα είναι συχνά αρκετή για να σταματήσει έναν επιθετικό.

Βεβαιωθείτε ότι είστε ασφαλείς κατά τη διάρκεια μιας ασταθούς περιόδου!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Η ΑΥΤΟΥΜΥΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Έχει το μέγεθος ενός κανονικού στυλό, αλλά έχει περισσότερη ισχύ από τα περισσότερα μίνι πιστόλια αναισθητοποίησης της αγοράς. Μια δοκιμαστική βολή στον αέρα είναι συχνά αρκετή για να σταματήσει έναν επιτιθέμενο.

 • ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ

Ο ελαφρύς, λεπτός σχεδιασμός του τακτικού ραβδιού προσφέρει διακριτική προστασία, καθιστώντας το την απόλυτη αυτοάμυνα για τις γυναίκες. Μπορείτε εύκολα να κρύψετε ένα στυλό αυτοάμυνας υψηλής τάσης, υψηλής τεχνολογίας σε ένα σακίδιο, τσαντάκι ή τσάντα.

 • ΕΠΑΝΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΟΚΕΡ

Αυτό το γυναικείο πιστόλι αναισθητοποίησης διαθέτει ενσωματωμένο σύνδεσμο για φόρτιση. Το όπλο αναισθητοποίησης αυτοάμυνας Avenger Defense διαθέτει εσωτερική μπαταρία υψηλής ποιότητας που είναι πλήρως επαναφορτιζόμενη. Έτσι δεν χρειάζεται να αγοράζετε ακριβές μπαταρίες. Η μπαταρία παραμένει φορτισμένη για 30-45 ημέρες όταν δεν χρησιμοποιείται.

Βάρος: 90g
Χρώμα: Μπλε, Κόκκινο, Ροζ, Μαύρο, Ασημί.
Λειτουργία: φως LED, ηλεκτροσόκ.
Ένδειξη ισχύος
Φορτιστής: USB
Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι

 

Προστατέψτε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία και κρατήστε εσάς και την οικογένειά σας ασφαλή.

Υπάρχουν πολλοί συναγερμοί αυτοάμυνας στην αγορά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γυναίκες για να προστατευτούν. Το  μπρελόκ συναγερμού δυνατού αυτοάμυνας Oveallgo™ 130 dB με φλας LED   . Διαθέτει δυνατό δαχτυλίδι σειρήνας έκτακτης ανάγκης 130 dB και φως LED. Η συσκευή είναι φορητή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους και τζόκερ. Συνοδεύεται από καλώδιο φόρτισης USB, μπορεί να φορτιστεί πλήρως σε 1 ώρα. Η συσκευή μπορεί να παρέχει έως και 90 λεπτά συνεχούς συναγερμού με φακό και περίπου 1 χρόνο συναγερμού σε κατάσταση αναμονής. Είναι επίσης εξοπλισμένο με κλειδί ειδοποίησης ασφαλείας SOS που σας ειδοποιεί όταν χρειάζεστε ιατρική βοήθεια ή βοήθεια.

Το μπρελόκ Oveallgo™ 130dB Loud Self-Defense Alarm είναι απαραίτητο για γυναίκες, έφηβους, ηλικιωμένους και άλλους.

Οι συναγερμοί αυτοάμυνας είναι συμπαγείς και φορητές συσκευές που   εκπέμπουν έναν δυνατό ήχο που τραβά την προσοχή όταν ενεργοποιούνται.

Σκοπός τους είναι   να ειδοποιήσουν και να αποτρέψουν πιθανούς επιτιθέμενους   , να τους ειδοποιήσουν για την κατάσταση και ενδεχομένως να τους αποτρέψουν από περαιτέρω βλάβη. 

Αυτές οι προειδοποιήσεις είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες για τις γυναίκες, οι οποίες δυστυχώς κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν θύματα παρενόχλησης, επίθεσης ή ληστείας. Με έναν συναγερμό αυτοάμυνας, οι γυναίκες έχουν ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας που μπορεί να τις βοηθήσει να αισθάνονται ασφαλείς όταν περιηγούνται σε δυνητικά επικίνδυνα περιβάλλοντα. Φορώντας ένα συναγερμό αυτοάμυνας, οι γυναίκες μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους να αντιδρούν γρήγορα σε απειλητικές καταστάσεις. Ο δυνατός ήχος αυτών των συναγερμών μπορεί να ειδοποιήσει έναν εισβολέα και ενδεχομένως να προσελκύσει την προσοχή των περαστικών, αυξάνοντας την πιθανότητα επέμβασης

Ομοίως, οι ηλικιωμένοι μπορούν να επωφεληθούν από τα προσωπικά συστήματα συναγερμού, καθώς μπορούν να γίνουν λιγότερο σταθεροί και να ξεχνούν καθώς μεγαλώνουν, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων 2. Τα προσωπικά συστήματα συναγερμού μπορούν να τους παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια στην άμυνά τους. αποκρούοντας τους επιτιθέμενους και καλώντας για βοήθεια όταν τη χρειάζεστε.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι συναγερμοί αυτοάμυνας είναι μόνο μια πτυχή της προσωπικής ασφάλειας και είναι σημαντικό να είστε σε εγρήγορση και να γνωρίζετε το περιβάλλον σας.

Βασικά χαρακτηριστικά και σημεία

 • Προσωπικός συναγερμός υψηλών ντεσιμπέλ 130 dB   - με εκκωφαντικό ήχο που προσελκύει την προσοχή των άλλων ακόμη και 300 μέτρα μακριά, αν βρίσκεστε σε κίνδυνο. Έως και 90 λεπτά συνεχούς ηχητικού σήματος για απόκριση έκτακτης ανάγκης. 
 • Λειτουργία επαναφορτιζόμενης USB   - Η προσωπική σειρήνα συναγερμού είναι κατασκευασμένη από επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου και όχι από κουμπιά. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε μπαταρία, μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία απευθείας μέσω του καλωδίου δεδομένων USB. Ο χρόνος φόρτισης είναι μόνο 30 λεπτά, μετά τον οποίο μπορεί να λειτουργήσει για 1 χρόνο σε κατάσταση αναμονής.

 • 2 τρόποι χρήσης   - Μπορείτε να τραβήξετε την επαφή ή να πατήσετε γρήγορα τον διακόπτη δύο φορές για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι
 • Φακός έκτακτης ανάγκης LED   - Πατήστε το κουμπί φωτός μία φορά για να ενεργοποιήσετε το φως LED, πατήστε ξανά για να ανάψετε το φως που αναβοσβήνει και ξανά για να το απενεργοποιήσετε. Οι φακοί έκτακτης ανάγκης LED είναι μεγαλύτεροι και φωτεινότεροι από τους παρ&alp